Pallax

Pallax

PALLAX on havainnollinen ja helppokäyttöinen ohjelmisto palveluiden tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan. 
       
Pallax-ohjelmiston kautta saat palveluihin aivan uudenlaisen näkökulman.

Pallax koostuu pääosioista: 

1

Organisaation määritys ja ylläpito

2

Muiden rekisterien määritys, mm. palvelut

3

Palveluiden perustaminen

4

Tehtävien perustaminen ja mitoitus

5

Palveluiden arvokeskustelu

6

Raportointi

Pallax KT ei ole tarkoitettu budjetointiohjelmaksi, vaan sen avulla budjetti voidaan purkaa toiminnoiksi.


Päätoiminnot tarkemmin osioittain:

1.

Käyttäjä voi vapaasti muokata laskentapohjan oman organisaationsa mukaiseksi. Ohjelmassa on vapaasti muokattava, viisiportainen rakenne. Alimmalla tasolla ovat toiminnot, joiden kustannusten määritys tapahtuu kaikki kustannukset kattavalla kustannuslaskentalomakkeella. Lomake muodostaa automaattisesti toiminnon / palvelun tuloslaskelman ja havainnollisen kuvaajan toiminnon kustannusrakenteesta

Palveluorganisaation muokkaus :

Ylläpito-osiossa käyttäjä muokkaa ohjelman rakenteen oman organisaationsa mukaiseksi. Ylimpänä tasona on ” hallintoalue” . Hallintoalueet jakaantuvat tulosalueisiin ja tulosalueet tulosyksiköiksi. Tulosyksiköt muodostuvat palveluista / toiminnoista. Rivien tai yksiköiden määrää ei ole rajoitettu millään tasolla.

2-3.

Tuotteistamista helpottamaan on ohjelman ylläpito-osioon luotu ” palvelulistamalli” . Tässä listassa on suuri määrä palveluita perustietoineen. Käyttäjä voi halutessaan poimia listan palvelut kustannusarvioiden pohjaksi.

4-5.

Kaksi tapaa lähestyä palveluiden kustannuksia:

-Ohjelmaan syötetään organisaation hyväksytty tai suunnitteluvaiheen budjetti ja sen jälkeen palvelut kohdistetaan siihen osaan organisaatiota, missä palvelu tuotetaan. Kohdistetun palvelun kustannukset vähentävät budjettisummaa ja lopuksi pääosa budjetin
kustannuksista on kohdistettu palveluille.
- Toinen tapa on syöttää organisaatioon vain osa sen kuluista ja muodostaa lopullinen budjetti palveluiden kautta.       

Palveluille voidaan tehdä ns. arvokeskustelu ja pisteytys:

Palvelut voidaan myös mitoittaa oikean henkilöstömäärän varmistamiseksi:

6.

Tulostetaan tarvittavat raportit

Palvelun kustannusarviolomake sisältää kaikki kustannuslajit.