Palkkaharmonisoinnin prosessi

Palkkaharmonisointi

Työntekijöiden siirtyessä kunnan palveluksesta hyvinvointialueen palvelukseen (tai aiemmin osa jo kuntayhtymiin) niin kutsutun liikkeen luovutuksen säännösten mukaisesti, palkat pitää yhdenmukaistaa. Se tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen, pitää maksaa saman vaativuustason töistä maksaa samaa palkkaa.

Palkkojen harmonisointi tehdään tehtävien vaativuuden arvioinnin kautta. Kaikkien hyvinvointialueeseen liittyvien kuntien tehtävien vaativuudet arvioidaan erikseen (aikaisemmat arvioinnit huomioiden). Sen jälkeen tehtävien vaativuudet arvioidaan uuden hyvinvointialueen sisällä. Kaikille tehtäville tehdään vähintään kaksinkertainen vaativuuden arviointi. Prosessin suuresta työmäärästä johtuen, on ns. konsulttivetoinen ratkaisu suositeltava.


Malli


KV-Tes -periaate


Siirtyvä henkilöstö