Palkkaharmonisointi

PALKKAHARMONISOINTI ON NYT AJANKOHTAINEN AIHE

Työn sisältöön perustuva analyyttinen työn vaativuuden arviontijärjestelmä

Ajankohtainen aihe

Palkkaharmonisointi on nyt ajankohtainen aihe, koska hyvinvointialue / SOTE – uudistus on tullut voimaan. Koko ajan on myös aikaisemmin syntynyt uusia sotekuntayhtymiä ja soteyrityskauppoja on tehty kiihtyvällä vauhdilla. Näissä muutoksissa henkilöstöä siirtyy työnantajalta toiselle. Mitä tapahtuu palkoille? Säilyykö palkkojen tasapuolinen vertailtavuus? Maksetaanko samasta työstä samaa palkkaa? Lain mukaan, saman työnantajan palveluksessa olevien henkilöiden välillä ei saa olla perusteettomia, ilman hyväksyttävää syytä olevia palkkaeroja.

Tehtävänkuvaukset viivästyneet

Palkkojen harmonisointi nopeutuu huomattavasti, jos uuden työnantajan palvelukseen tulevien henkilöiden tehtävien tehtävänkuvaukset ja TVA:t on tehty ja ovat ajan tasalla. Vaikka TVA:t on tehty, niin palkkojen harmonisoinnissa on paljon tehtävää. Tehtävien vaativuuden arviointi kuntasektorilla alkoi 15.3.1995. Silloin julkaistiin Teknisten sopimuksen (TS) arviointikriteerit. Kuntatyönantaja asetti määräajan, mihin mennessä teknisten sopimuksen TVA piti olla kertaalleen tehty kaikissa Suomen kunnissa. Tuo määräaika oli joulukuu 1995. Kului kymmenen vuotta, ennen kuin TVA ( TS ja KVTes) oli tehty puolessa suomen kunnista. Viivästyminen johtui siitä, että kunnissa ei ollut valmiutta suorittaa tehtävien arviointia TS:n vaatimusten mukaisesti. Silloin ei ollut valmiina yhtään atk-sovellusta, jolla arvioinnin olisi voinut suorittaa. Tähän tarpeeseen kehitettiin ”Palkkahaitari” sovellus. Ensimmäinen Palkkahaitarin versio otettiin käyttöön kesäkuussa 1995. Vuoden 1995 jälkeen Palkkahaitari – sovellusta on hyödynnetty yli sadassa kunnassa tai kuntayhtymässä.

Palkkahaitari nopeuttaa prosessia

Niissä kunnissa, missä Palkkahaitari otettiin käyttöön, tehtävien arviointi (TS ja KVTES) tuli valmiiksi keskimäärin kuudessa kuukaudessa. Tämän jälkeen tehtävien arvioinnin ylläpito on ollut helppoa. Kunnissa, joissa sovellettiin ns. ”kokonaisarviointia”, arviointityö kesti 2 - 3 vuotta. Kokonaisarvioinnissa on arvioinnin ylläpito ollut työlästä tai mahdotonta.

Sote-työmäärä suuri

Tulevien hyvinvointialueiden henkilöstömäärä on niin suuri, ettei ”kokonaisarviointi” ole edes teoriassa mahdollista. Siksi Palkkahaitarista on kehitetty palkkaharmonisointiin soveltuva versio. Tässä uudessa sovelluksessa on huomioitu kaikki työn vaativuuden arvioinnissa hyviksi havaitut toiminnot.

Tarjoamme palveluna

Tarjoamme hyvinvointialueille palkkaharmonisoinnin ns. ”konsulttivetoisena ratkaisuna”. Tässä ratkaisussa kuntayhtymä saa konsultin työpanoksen ja kehittyneen atk-sovelluksen edulliseen kokonaishintaan. Tämän prosessin kesto on korkeintaan 6 – 8 kuukautta, maakunnan koosta riippumatta

Sovellus

Tietenkin tarjoamme myös atk-sovelluksen.